Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αντιμετώπιση ορμονοανθεκτικού καρκίνου του προστάτη
Δ. Πεκτασίδης, Γ. Σουκούλη

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθη νεοπλασία του άνδρα και τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Η ορμονοθεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπευτική αγωγή στον καρκίνο του προστάτη. Εάν υπάρξει πρόοδος της νόσου στην ορμονοθεραπεία, αρκετές φορές διατηρείται κάποιος βαθμός ευαισθησίας στην ορμονική αγωγή και οι ασθενείς μπορούν να ανταποκριθούν σε άλλους ορμονικούς χειρισμούς. Σε περίπτωση πλήρους ανθεκτικότητας στην ορμονοθεραπεία είναι αναγκαία η χορήγηση θεραπειών 2ης γραμμής. Κύρια χορηγείται χημειοθεραπεία με παλαιά και/ή νέα φάρμακα. Έχει χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός μιτοξανθρόνης και πρεδνιζόνης, οι συνδυασμοί εστραμουστίνης με αλκαλοειδή της vinca rosae, με ετοποσίδη, με ταξάνες (πακλιταξέλη και δοσιταξέλη-ίσως το δραστικότερο φάρμακο από τους νέους αντινεοπλασματικούς παράγοντες), οι συνδυασμοί εστραμουστίνης με ετοποσίδη και πακλιταξέλη, οι ανθρακυκλίνες (δοξορουμπικίνη, επιρουμπικίνη), οι αλκυλιωτές, η καρβοπλατίνη και οι νεότεροι παράγοντες όπως η γεμσιταμπίνη και οι αναστολείς της τοποϊσομεράσης I (τοποτεκάνη, ιρινοτεκάνη). Δραστικότεροι φαίνονται οι συνδυασμοί μιτοξανθρόνης και οι συνδυασμοί εστραμουστίνης κυρίως με δοσιταξέλη. Τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί αντιπαρασιτικά φάρμακα (σουραμίνη), αντιφλεγμονώδη (exisulined), αντιαγγειογενετικοί παράγοντες (θαλιδομίδη), βιολογικοί παράγοντες (αυτόλογα δενδριτικά κύτταρα, antisense ολιγονουκλεοτίδια, μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των HER-1 και HER-2 γονιδίων, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης κ.λπ. με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Βασικός στόχος όλων των θεραπειών αυτών είναι ο περιορισμός της νόσου, ο οποίος εκτιμάται από τη μείωση των επιπέδων του PSA του ορού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και ίσως της επιβίωσής τους. Γι' αυτό οι ασθενείς θα πρέπει να εντάσσονται σε κλινικά θεραπευτικά πρωτόκολλα για την καλύτερη αξιολόγηση των νεότερων φαρμάκων.

Λέξεις-κλειδιά: Καρκίνος προστάτη, Ορμονοθεραπεία, Ορμονοαντοχή

ΙΑΤΡΙΚΗ, 83(3), 212-224, 2003 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.