Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Καρκίνος και κατάθλιψη
K. Βελέντζα, Ε. Μαμπλέκου

Κατά την παρούσα ανασκόπηση ανατρέξαμε στην πρόσφατη βιβλιογραφία προκειμένου να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με τις ψυχιατρικές διαταραχές των καρκινοπαθών και τις υπάρχουσες ανάγκες ψυχιατρικής κάλυψης της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών. Λόγω της πληθώρας των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις τρεις συνηθέστερες ψυχιατρικές διαγνώσεις στους καρκινοπαθείς (καταθλιπτικές διαταραχές, διαταραχές προσαρμογής και οργανικά ψυχοσύνδρομα) επιλέξαμε να εστιάσουμε στις διαφοροδιαγνωστικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την ψυχιατρική εκτίμηση των καρκινοπαθών και ειδικότερα στις καταθλιπτικές διαταραχές. Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, το θετικό ψυχιατρικό ιστορικό αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου ψυχιατρικής νόσησης και ακολουθούν οι παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο, τη θεραπεία και το περιβάλλον. Γεγονός είναι ότι η ψυχολογική αντίδραση στη νόσο διαμορφώνεται από την προσωπικότητα και την προσαρμοστικότητα του ασθενούς και φαίνεται ότι η μαχητική αντιμετώπιση ευοδώνει την ψυχολογική προσαρμοστικότητα. Η κατάθλιψη παραμένει αδιάγνωστη στο 20–25% των καρκινοπαθών, ποσοστό το οποίο προσεγγίζει το 80% στην ομάδα ασθενών τελικού σταδίου. Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται αφενός στο ότι πολλοί κλινικοί συμμερίζονται τη διαδεδομένη άποψη σύμφωνα με την οποία η κατάθλιψη αποτελεί «φυσιολογική αντίδραση» στον καρκίνο και αφετέρου στη σημαντική αλληλοεπικάλυψη των συμπτωμάτων του καρκίνου και της κατάθλιψης. Οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου διακρίνονται σε βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς. Η έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την εκτίμηση του αυτοκτονικού ιδεασμού και του κινδύνου αυτοκτονίας, ο οποίος είναι διπλάσιος στον πληθυσμό των καρκινοπαθών σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Η θεραπευτική προσέγγιση των καταθλιπτικών διαταραχών στους καρκινοπαθείς αφορά στην εφαρμογή τόσο βιολογικών θεραπειών όσο και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Στις περιπτώσεις που εμπλέκονται οργανικοί παράγοντες, θα πρέπει να προηγείται προσπάθεια άρσης ή ελέγχου αυτών. Η θεραπεία με σύγχρονα αντικαταθλιπτικά και οι ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις γνωσιακού-συμπεριφορικού τύπου παρέχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Από τα ερευνητικά δεδομένα καθίσταται σαφές ότι η κατάθλιψη στους καρκινοπαθείς συνδέεται στενά με την πορεία της νόσου, την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης και ως εκ τούτου η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή της αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ολοκληρωμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: καρκίνος, Κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός, Ψυχιατρική νοσηρότητα

ΙΑΤΡΙΚΗ, 83(3), 199-211, 2003 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.