Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση της συμπεριφοράς των Tσιγγάνων της Θεσσαλίας σε θέματα υγείας
Θ. Παραλίκας, Γ. Τζαβέλας, Β. Ραφτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Ε. Λαχανά, Γ. Κυπαρίση

Εισαγωγή: H τσιγγάνικη κοινωνία αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιας «κλειστής» κοινωνίας, που χρησιμοποιεί σε εξαιρετικά περιορισμένη έκταση τα δίκτυα υποστήριξης (υγειονομικό, εκπαιδευτικό, νομικό κ.ά.) της ευρύτερης κοινότητας, με αποτέλεσμα να στερούνται τα μέλη της τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αυτή μπορεί να τους προσφέρει. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι Tσιγγάνοι απολαμβάνουν το χαμηλότερο επίπεδο υγείας και ευεξίας. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας μελέτης υπήρξε η αποτύπωση των στάσεων των Tσιγγάνων της Θεσσαλίας σε θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εμβολιαστικής τους κάλυψης, των διατροφικών τους συνηθειών, των κοινωνικών τους χαρακτηριστικών και του τρόπου ζωής τους. Υλικό-Mέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 200 άτομα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ενός ανώνυμου και αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS-10. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των Tσιγγάνων του δείγματος ήταν αναλφάβητοι και κατά μέσο όρο είχαν τέσσερα παιδιά. Το 19,2% του υπό μελέτη πληθυσμού ζούσε σε μονοκατοικία, το 23,4% σε σκηνές, το 19,1% σε τροχόσπιτα, ενώ το 38,3% ζούσε σε παράγκες. Η διατροφή τους διαφέρει από τη μεσογειακή διατροφή. Oι άντρες καθημερινά καταναλώνουν αλκοόλ σε ποσοστό υπερδιπλάσιο των γυναικών, ενώ το 52% δηλώνουν καπνιστές. Το επάγγελμα διαφοροποιείται μεταξύ των δύο φύλων. Το 51% έχουν ασφάλιση απορίας, στο Ι.Κ.Α. είναι ασφαλισμένο το 7%, στο Τ.Ε.Β.Ε. το 16%, στον O.Γ.Α. το 14% και στο Τ.Ι.Κ.Τ.Ε. το 4%. To 55,1% των γυναικών με παιδιά δήλωσαν ότι γνωρίζουν τα υποχρεωτικά εμβόλια που πρέπει να γίνουν στα παιδιά τους, ωστόσο το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών υπήρξε πολύ χαμηλό. Το 80% πιστεύει ότι υγεία σημαίνει απουσία κάποιας ασθένειας, ανικανότητας και πόνου. Ως δεύτερος προσδιορισμός της υγείας αναφέρεται η ικανότητα προς εργασία (42%). Σε γενικές γραμμές η υγεία για τους Tσιγγάνους ορίζεται ως η σωματική και ψυχοκοινωνική ισορροπία. Συζήτηση-Συμπεράσματα: Για τη διατήρηση και την προαγωγή τις υγείας του τσιγγάνικου πληθυσμού είναι απαραίτητα τόσο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας, που θα είναι συμβατά με τις πολιτισμικές αξίες του τσιγγάνικου πληθυσμού, όσο και η αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των επιστημών φροντίδας υγείας και πρόνοιας, με έμφαση στη διαπολιτισμική φυσιογνωμία της φροντίδας.

Λέξεις-κλειδιά: Τσιγγάνοι, διαπολιτισμική νοσηλευτική, Συμπεριφορές υγείας, Εμβολιασμοί, Διατροφικές συνήθειες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 44(3), 364-371, 2005 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.