Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Επίδραση της αλφουζοσίνης στη σεξουαλική λειτουργία ασθενών με συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού
Φ.Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ, Κ. ΖΟΥΓΚΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Δ.Κ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: Πολλές επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η επίπτωση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού (LUTS), τα οποία υποδηλώνουν καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ΚΥΠ (LUTS/ΚΥΠ), αλλά και η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) αυξάνουν με την πάροδο της ηλικίας. Παρόλο που η σχέση παθογένειας ανάμεσα στα LUTS και τη ΣΔ δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί πλήρως, θα πρέπει ωστόσο να θέσουμε μια απευθείας συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις δύο χαρακτηριστικές ομάδες συμπτωμάτων του γηράσκοντα άνδρα. Εξάλλου, τα σεξουαλικά προβλήματα σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας με ΚΥΠ, είναι σαφώς συνδεδεμένα με το βαθμό σοβαρότητας των LUTS παρά με άλλους παράγοντες. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξακριβώσει την επίδραση της αλφουζοσίνης στη σεξουαλική λειτουργία αυτής της ομάδας των ασθενών. Υλικό και μέθοδοι: 306 ασθενείς με LUTS/ΚΥΠ εκτιμήθηκαν με τη διεθνή βαθμολόγηση των συμπτωμάτων του προστάτη (IPSS), ενώ με το συντομευμένο ερωτηματολόγιο για τη στυτική λειτουργία (IIEF-5) χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάση το βαθμό στυτικής δυσλειτουργίας (σοβαρός, μέτριος, ήπιος).Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αλφουζοσίνη 10 mg μία φορά την ημέρα και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν διαμέσου των ερωτηματολογίων IPSS και IΙEF-5, ένα, 2 και 3 μήνες μετά τη θεραπεία. Αποτελέσματα: 77,5% των ασθενών παρουσίασε κάποιο βαθμό ΣΔ (IIEF-5<21) και 84% αυτών παρακολουθήθηκαν μέχρι το τέλος της μελέτης. Κατά την επανεξέταση στον πρώτο μήνα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του IPSS (p<0,0001). Στην αρχή το IIEF-5 ήταν κατά μέσον όρο 19,24±6,59, ενώ ένα μήνα μετά έφτασε στο 21,44±5,40 κάτι που στατιστικά ήταν σημαντικό (p=0,0177). Η βελτίωση της στυτικής λειτουργίας ήταν μεγαλύτερη σε εκείνους που αρχικά είχαν έντονη συμπτωματολογία LUTS/ΚΥΠ, παρά σε εκείνους με ήπια συμπτώματα. Συμπεράσματα: Η θεραπεία με αλφουζοσίνη φαίνεται να βελτιώνει τη στυτική λειτουργία σε ασθενείς με LUTS/ΚΥΠ.

Λέξεις-κλειδιά: ΚΥΠ, Στυτική δυσλειτουργία, Α-αναστολείς, Αλφουζοσίνη, Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, 17(4), 380-387, 2005 - Κλινική μελέτη


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.