Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή με εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση: Τεχνική και αρχική εμπειρία σε 135 ασθενείς
Β. ΠΟΥΛΑΚΗΣ, Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ, W. DILLENBURG, U. WITZSCH, E. BECHT

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στην τεχνική μας καθώς και την αρχική μας εμπειρία με 135 ασθενείς σχετικά με τη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή με εξωπεριτοναϊκή οδό προσπέλασης (εΛ-ΡΠΕ). Μέθοδος και ασθενείς: Η μέθοδός μας αναπαράγει με μερικές τροποποιήσεις τα χειρουργικά βήματα της ανοιχτής οπισθοηβικής κατιούσας ριζικής προστατεκτομής (ΡΠΕ). Μετά την εγκατάσταση του εξωπεριτοναϊκού χώρου με δακτυλική παρασκευή και χρήση του διατατικού μπαλονιού τοποθετούνται 5 τροκάρ υποομφαλικά. Τα επόμενα βήματα είναι: πυελική λεμφαδενεκτομή, διατομή ενδοπυελικής περιτονίας και ηβοπροστατικών συνδέσμων, απολίνωση φλεβώδους πλέγματος, διατομή αυχένα της κύστης, παρασκευή σπερματοδόχων κύστεων, διατομή προστατικών σκελών, διατομή ή διατήρηση αγγειονευρωδών δεματίων και, τέλος, διατομή φλεβώδους πλέγματος και ουρήθρας. Στη συνέχεια εκτελείται μια στεγανή αναστόμωση με διακεκομμένη ή προτιμότερα με συνεχή ραφή. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη διατομή της κορυφής του προστάτη και στην κινητοποίηση των αγγειονευρωδών δεματίων όπου περιγράφονται σημαντικές τεχνικές τροποποιήσεις για την αποφυγή θετικών χειρουργικών ορίων. Αποτελέσματα: 135 ασθενείς υποβλήθηκαν σε εΛ-ΡΠΕ με ταυτόχρονη πυελική λεμφαδενεκτομή με μέσο χειρουργικό χρόνο 142 (διακύμανση: 85-266) λεπτά. Στους 3 πρώτους ασθενείς πραγματοποιήθηκε μετατροπή σε ανοιχτή ΡΠΕ λόγω μη προόδου της λαπαροσκοπικής τεχνικής. Μείζονες επιπλοκές ή επενεγχειρήσεις δεν παρατηρήθηκαν. Το συνολικό ποσοστό μεταγγίσεων ήταν 1,5%. Το παθολογικό στάδιο ήταν pT2a σε 32 (24%) ασθενείς, pT2b σε 31 (23%), pT2c σε 32 (24%), pT3a σε 27 (20%), pT3b σε 11 (8%) και pT4 σε 2 (1%). Θετικά χειρουργικά όρια βρέθηκαν σε 6 ασθενείς (6%) με pT2 και σε 9 ασθενείς (22%) με pT3 και σε 2 (100%) με pT4 στάδιο. Ο μέσος χρόνος καθετηριασμού ήταν 7 μέρες. Τρεις με έξι μήνες μετεγχειρητικά το 74% και το 88% των ασθενών είχαν, αντίστοιχα, πλήρη εγκράτεια. Συμπεράσματα: Η εΛ-ΡΠΕ είναι μια ασφαλής και ελαχίστως επεμβατική τεχνική που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτοναϊκής οδού με τα προτερήματα της λαπαροσκόπησης. Τα πρώιμα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα είναι εφάμιλλα της ανοιχτής ΡΠΕ και της κλασικής διαπεριτοναϊκής Λ-ΡΠΕ, ενώ οι χειρουργικοί χρόνοι και τα ποσοστά επιπλοκών της εΛ-ΡΠΕ είναι χαμηλότερα.

Λέξεις-κλειδιά: Καρκίνος προστάτη, Λαπαροσκόπηση, εξωπεριτοναϊκά, ριζική προστατεκτομή, διατήρηση αγγειονευρώδους δεματίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, 17(2), 152-172, 2005 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.