Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας και της δίαιτας στον καρκίνο του προστάτη
Μ.Δ. Μελέκος, Η.Χ. Μητσογιάννης

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα τη συχνότερη κακοήθη νόσο στους άνδρες του δυτικού κόσμου. Οι αιτίες έναρξης και εξέλιξης της νόσου είναι άγνωστες. Για την ερμηνεία των μεγάλων γεωγραφικών διακυμάνσεων της επίπτωσης του κλινικού καρκίνου του προστάτη, των σημαντικών διαφορών της συχνότητας μεταξύ λανθάνοντα και κλινικού καρκίνου, καθώς και της μεγάλης αύξησης της επίπτωσης της νόσου στους μετανάστες που μετακινούνται από χώρες με χαμηλή σε χώρες με υψηλή συχνότητα καρκίνου προστάτη, έχουν ενοχοποιηθεί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από αυτούς, ύποπτοι για αύξηση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου είναι, μεταξύ άλλων, η παχυσαρκία και η δίαιτα δυτικού τύπου με αύξηση της προσλαμβανόμενης ολικής θερμιδικής ενέργειας και των κεκορεσμένων λιπαρών οξέων. Αντίθετα, η κατανάλωση λαχανικών και η πρόσληψη με την τροφή ορισμένων βιταμινών (Ε και D), μικροθρεπτικών ουσιών και ιχνοστοιχείων (σεληνίου, λυκοπένης και πρωτεϊνών της σόγιας) παίζουν πιθανώς προστατευτικό ρόλο. Η υπόθεση ότι οι διαιτητικές αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη ενισχύεται και από το γεγονός ότι, από όλα τα θηλαστικά, μόνον ο άνθρωπος και ο σκύλος (σε πολύ μικρότερο βαθμό) υποφέρουν από τη νόσο. Και τα δύο είδη είναι τα μοναδικά που άλλαξαν δραματικά τη δίαιτα και τον τρόπο διαβίωσής τους τα τελευταία 15.000 χρόνια της εξέλιξής τους. Εντούτοις, μελέτες ασθενών-μαρτύρων και σειράς απέτυχαν να βρουν μια σταθερή σχέση μεταξύ των προαναφερθέντων ενοχοποιητικών παραγόντων και του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη. Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των διαθέσιμων κλινικών μελετών οφείλονται κατά πολύ σε ανεπάρκειες μεθοδολογικής φύσεως μετρήσεων και ορισμών, στη χρήση διαφορετικών ερωτηματολογίων, σε προσμέτρηση συγχυτικών παραγόντων, στην ετερογένεια των ασθενών με καρκίνο του προστάτη, σε ανύποπτα συστηματικά λάθη και στην αναδρομική φύση των εν λόγω εργασιών. Παρόλα αυτά, μέχρι να ολοκληρωθούν εκτεταμένες, καλά ελεγχόμενες και τυχαιοποιημένες, προοπτικές μελέτες, θα πρέπει να συστήνονται αλλαγές της δίαιτας και του τρόπου διαβίωσης. Και αυτό, γιατί οι αλλαγές αυτές μπορούν να ελαττώσουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την υπ™ αριθμόν 1η αιτία θανάτου στις δυτικές κοινωνίες, αλλά και την υπ' αριθμόν 1η ή 2η αιτία θανάτου ακόμη και για τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη.

Λέξεις-κλειδιά: παχυσαρκία, Δίαιτα, Καρκίνος προστάτη, Μικροθρεπτικές ουσίες

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 20(6), 594-608, 2003 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.