Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΒΑΛΑΣΣΗ-ΑΔΑΜ, Ε. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ, Α. ΜΑΥΔΕΚΗ, Ζ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ, Α. ΜΠΕΝΟΣ, Δ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ, Α. ΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΛΙΟΝΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ Η ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ. ΕΛΗΦΘΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΤΗ ΜΕ ΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 4.675 ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 6.542 ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑ ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΤΑΝ 92,2% ΚΑΙ 86,1%, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997, ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Ο ΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΜΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ ΤΕΤΑΝΟ, ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΒΡΕΘΗΚΕ 69%. 65% ΚΑΙ 66%, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΙΛΑΡΑ, ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΩ ΤΙΤΙΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΤΑΝ 71%, 64% ΚΑΙ 64%, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΙΛΑΡΑ, ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 37%, 19% ΚΑΙ 24%, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΒΡΕΘΗΚΑΝ 58% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 46% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩ ΣΗΣ (BCG> ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΣΕ 39% ΚΑΙ 68% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. ΣΥΜΠΕ ΡΑΣΜΑΤΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΜΒΟ ΛΙΩΝ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ" ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 'ΕΝΩΣΗΣ. ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Ο ΕΜΒΟ ΛΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕ ΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΤΗ ΣΤΗΝ 4Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ 5Η ΔΟΣΗ. Η ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΟ BCC ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΛΑΡΑ, ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΙΛΑΡΑ, ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡ ΚΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΜΒΟ ΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Λέξεις-κλειδιά: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 16(2), 154-162, 1999 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.