Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Π. ΣΑΚΚΑΣ, Α. ΠΟΛΙΤΗΣ, Κ. ΚΟΥΝΤΗ, Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΝΑΝΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΗ ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΥΧΙΑ ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕ ΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΟΟΔΟΣ 'ΕΓΙΝΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ 52 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑ ΡΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΝΥΗΑ CLASS IV, ΔΗΛΑΔΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1992-1995. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ 5 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΣΘΕ ΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ ΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ICD-10), Η ΚΛΙ ΜΑΚΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ (SCL-90R) ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EYSENCK (EΡQ). ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, ΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙ ΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΥΦΕΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Ρ C 0.05Ι, ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΝΤΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΨΥΧΙΚΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟ ΒΛΗΜΑΤΑ. ΤΟ 10% ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΧΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΒΑ ΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 75% ΜΕΣΗ. Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΚΥ ΡΙΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΨΗΦΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩ ΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΣΥ ΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΨΗΦΙΟΥΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΨΥΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ. ΑΛΛΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΞΑΛΛΟΥ, Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΗ, ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟ ΜΕΑ.

Λέξεις-κλειδιά: ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 16(1), 48-55, 1999 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.