Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
Η.Ι. ΡΕΝΤΟΥΚΑΣ, Γ.Α. ΛΑΖΑΡΟΣ

Η ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑ ΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑ ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ (Α) Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (ΜΑΛΑΚΗ Η ΣΚΛΗΡΗ, ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ). (Β) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗ Η ΣΥΓΚΕ ΝΤΡΙΚΗ, (Γ) Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩ ΧΙΤΩΝΑ ΚΑΙ (Δ) Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΣΠΑ ΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ (ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Η ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ). ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΑΦΟΡΟΥΝ, ΜΕ ΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ, ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ M ΜΕΓΙΣΤΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΑΥΛΟΥ. ΟΙ ΚΛΙΝΙ ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟ ΝΤΟΣ, Η ΕΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΛΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ Η ΕΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟ ΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑ ΣΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ Η ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ Η ΜΗ). ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, Υ ΠΑΡΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑ, ΤΙΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑ ΦΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙ ΣΤΕΙ Ο ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑ ΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, Η ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥ ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 'ΕΤΣΙ, ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, N ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗ.

Λέξεις-κλειδιά: ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ, ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 16(1), 29-38, 1999 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.