Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (SCREENING) ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΗΛΕΙΑ-ΜΕΣΣΗΝΙΑ)
Π. ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ, Σ. ΜΑΡΚΙΔΟΥ, Ε. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ, Κ. ΚΥΡΚΟΥ, Ε. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ, Ο. ΚΙΖΗ, Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ο. ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΙΔΩΝΗ, Σ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Ε. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Α. ΜΙΧΑΣ, Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΚΡΑΒΑΣ

ΤΟ 1989, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΙΛΟΤΟΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCREENING) ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ", ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 'ΕΝΩΣΗΣ. ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΤΑΝ: (Α) Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, (Β) Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΝΗ ΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, (Γ) Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΥ ΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ (Δ) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΩ ΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ). ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCREENING) ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Η ΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙ ΚΙΑΣ 25-64 ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟ ΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΙΝΕ ΛΗΨΗ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗ ΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Η ΕΚ ΚΛΗΣΙΑ, ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟ ΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΗ ΜΑΝΤΙΚΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑ ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟ ΛΗ 43.507 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-64, ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙ ΚΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 23.264, ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 53,47%. ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ: (Α) 82 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ CIN 1 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HPV), (Β) 22 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ CIN 11, (Γ) 1 ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ GIN 111, (Δ) 29 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ CIN 111, (Ε) 7 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, Α ΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΛΟΗ ΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ, ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΑ Κ.ΛΠ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗ ΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ Ε ΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ", ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Λέξεις-κλειδιά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ, 74(3), 236-241, 1998 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.