Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ι.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ

ΤΟ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ Η ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ WILMS ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΣΥΧΝΟΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙ ΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ 6,3% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΑ ΚΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Η ΣΥΝΗ ΘΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 3 ΚΑΙ 4 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, Ο ΠΩΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BECKWITH-WIEDE MANN. Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΩΘΗΣΕ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ ΚΑΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΩ ΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 11, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΔΡΑΖΟΝΤΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ (ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΗΘΗ ΕΞΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ. ΣΥΝΗΘΩΣ Η ΝΟΣΟΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΩΣ ΑΠΛΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΕΝΩ ΑΛΛΟΤΕ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΑΛΓΗ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙ ΚΑ, ΤΟ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΡΚΩΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΗ ΚΥΤΤΑΡΑ. Η ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙ ΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (5 ΣΤΑΔΙΑ ΝΟΣΟΥ, I-V). Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩ ΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΔΥΣΜΕ ΝΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Π.Χ. ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΝΕΦΡΟ ΒΛΑΣΤΩΜΑ) Η ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ (Π.Χ. IV) ΑΠΑΙ ΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ, ΕΠΙΠΛΕ ΟΝ, Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. 'ΕΤΣΙ, Η ΜΕΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (NATIONAL WILMS' TUMOR STUDY) ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ, ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΝΩ Η ΕΥ ΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ (EUROPEAN SOCIETY OF PEDIATRIC ΟNCOLOGY) ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Α ΝΕΞΑΡΤΗΤΑ, ΠΑΝΤΩΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ, Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕ ΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ 80% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΙΓΧΑΝΕΙ ΜΑΚΡΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΟΤΟΥ. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΜΩΣ, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΜΕΣΑ Η ΣΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΤΟ ΗΠΑΡ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΝ, ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΕΦΡΟ ΒΛΑΣΤΩΜΑ ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΛΑΧΙ ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙ ΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ.

Λέξεις-κλειδιά: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ, 74(2), 111-119, 1998 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.