Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

IN VITRO ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ SERTOLI ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ F-ΑΚΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΚΟΥΛΙΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
Μ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑ, Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΚΙΤΤΑΣ, Ε. ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ SERTOLL ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΟΡΧΕΙΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ο ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΝΤΑΝ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ SERTOLI ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΠΩΑ ΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΥΨΙΝΗ, ΚΟΛΛΑΓΟΝΑΣΗ ΚΑΙ DNΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 32 °C ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕ ΤΗ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΡΑΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ 3%, ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫΔΗΣ 0,25% ΣΕ 0,1 Μ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗ 7,4. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΣΕ ΔΙΑΛΥ ΜΑ ΠΑΡΑΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ 4% ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕ ΤΟΥ ΡΗ 6,1 ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ TRITON Χ-100. Η ΣΗΜΑΝ ΣΗ ΤΗΣ F-ΑΚΤΙΝΗΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΡΟΔΑΜΙΝΗ-ΦΑΛΛΟΪΔΙΝΗ, ΕΝΩ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΝΚΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΒΙΝΚΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΕΠΩΑΣΗ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΔΑΜΙΝΗ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΦΙΛΤΡΑ. H ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΞΑΓΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ PENTIUM 100 MHZ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑΣ IMAGE ΡRΟ-PLUS 3.1 ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΚΥΤ ΤΑΡΑ SERTOLI ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΝ ΜΕ 10% ΟΡΟ ΜΟΣΧΟΥ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΙΧΑΝ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΑΥΞΗ ΜΕΝΗ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΠΕΠΛΑ ΤΥΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΥΑΔΕΣ. Η F-ΑΚΤΙΝΗ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΣΧΗΜΑ ΤΙΖΕ ΠΑΧΥΤΕΡΕΣ, ΠΙΟ ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΕΡΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΣΜΙΔΕΣ, ΕΝΩ N ΒΙΝΚΟΥΛΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΘΥΣΑΝΩΝ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑ ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ SERTOLI ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΝΚΟΥΛΙΝΗΣ.

Λέξεις-κλειδιά: IN VITRO, ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ, F-ΑΚΤΙΝΗ, SERTOLI

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 16(2), 163-169, 1999 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.