Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ. II. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Γ.Ν. ΝΤΑΛΕΚΟΣ, Ε.Β. ΤΣΙΑΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΘΑΝΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ (ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΟΡΓΑΝΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2) ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ (ΦΠΕ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ (ΑΝΟΣΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ). ΤΟ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΠΕ.Η ΑΠΟΨΗ ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΦΠΕ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΠΕ, ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ Η ΦΠΕ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙΑΠΟ ΜΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ). ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-6 ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΠΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΠΕ. Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΟΣΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΠΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΠΕ, Ο(ΟΙ) ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ(ΟΙ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ(ΕΣ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ(ΟΙ) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ(ΟΥΝ) ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.

Λέξεις-κλειδιά: C6, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, REVIEW, IMMUNOTHERAPY, CYTOKINES, ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ, ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6, ΑΝΟΣΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, INTERLEUKIN-6

ΙΑΤΡΙΚΗ, 71(2), 134-142, 1997


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.