Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΤΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 206 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Χ. ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ, Σ. ΔΟΥΜΑ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Α. ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ, Σ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Φ. ΧΑΡΣΟΥΛΗΣ

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΡΜΟ- Η ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΧΡΟΝΙΑ (1980-1991) ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 206 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΤΟΥ/ΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ/ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (Η=191) Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Η=15). ΟΙ 109/206 ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑΤΟΣ (54 /206), ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ (26/206), CUSHING (19/206) ΚΑΙΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΓΚΩΝ (6 /206). ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 4/206 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ, ΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΛΕΜΦΩΜΑ, ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΕΣ), ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΑΛΛΟΙ 38/206 ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ (Η=32) Η ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ (Η=6) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΙΡΟΝΟΛΑΚΤΟΝΗ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ 59/206 ΜΕ ΟΖΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 3 CM ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (Η=56) Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (Η=3) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΥ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, Η ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ, Ο ΛΟΓΟΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ/ΡΕΝΙΝΗ, ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΔΕ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ MIBG ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΕΝΕΡΓΟΣ ΝΟΣΟΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ: Α) ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, Β) ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΕΥΧΕΡΩΣ ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ Γ) ΣΕ 25% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΝΟΣΟΣ.

Λέξεις-κλειδιά: ΚΛΙΝΙΚΗ ΜEΛΕΤΗ, CLINICAL STUDY, C4, C6, HYPERTENSION, ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ, HYPERPLASIA, ΛΕΜΦΩΜΑ, LYMPHOMA, ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ, TUBERCULOSIS, PHEOCHROMOCYTOMA, ΠΙΕΣΗ, ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΗΣ, BRONCHIAL CANCER, ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΟΓΚΟΣ CUSHING, ALDOSTERONISM, CUSHING TUMOR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 58(4), 227-235, 1992


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.